Basket boat

Sức chở 6 người 10 người
Kích thước: 249 x 249x87cm ; 3200x318x960cm
Công suất: 12 v / 500w ; 12 v / 600w
Cân nặng :300kg 450kg
Tải trọng :800kg 1000kg
Kích thước bàn: 95cm 135cm
Chức năng: là một loại thiết bị thuyền giải trí mới, trên hồ
và sông, khu vực ven biển, dưới nước khác.