Chậu Composites DNA_08

Kích thước:
L1000 x B350 x H500
L600 x B200 x H300
L6o0 x B250 x H300
L800 x B300 x H400